Impact first, maar hoe?

Sociaal, maatschappelijk ondernemen…

  • ….met Eugenie waarbij opvoeding en onderwijs haar aan het hart liggen, omdat ik er vast van overtuigd ben dat zij de motor voor veranderingen vormen en bijdragen aan gelijke kansen 
  • ….betekent voor mij impact first
  • ….waarbij de ontwikkeling van tools cruciaal zijn om de impact te meten
  • …. en impact maak je via de interne bedrijfsvoering, door ‘welzijn’ te genereren voor alle betrokken
  • ….doe je uiteraard ook met geld, de poen die nodig is en ook het middel om er samen te komen
  • ….daarin transparantie en oprechtheid altijd voorop
  • ….sociaal is de manier waarop
  • ….gaat ervan uit dat de systemen genoeg verandert zijn, nu zijn wij als mensen aan de beurt om de point of view, onze expliciet en constructieve kijk op waar we voor gaan onder de loep te nemen. Denk aan transparantie, samenwerking, waarde, vertrouwen en hoe kan het ook anders door gezamenlijk met de juiste middelen aan hetzelfde doel te kunnen en willen werken

Nog meer weten?